BG

OK Facility Kusev 001.jpg

 

OK Facility SOC 001.jpg

 

OK Facility SOC 004.jpg

 

OK Facility TCE 007.jpg

 

OK Facility TCE 010.jpg

 

OK Facility1.jpg

 

OK Facility4.jpg

Веднъж завършена, една сграда оживява благодарение на посетителите и работещите в нея. Ефективността на фирмената дейност е обвързана с комфорта на работната среда, който пряко зависи от начина на техническа поддръжка и управление на сградата.


Нашата мисия

 

Управление на сградите в интерес на собствениците:

 

• Да запазим стойността на имотите във времето


• Да оптимизираме текущите разходи на сградите


• Да създадем и прилагаме система от мерки за професионално управление на собствеността


• Да печелим време за собствениците в услуга на техния бизнес


• Да съдействаме при отдаването на имотите под наем 


• Да постигнем най-високи стандарти на обслужване на търговски, офис и логистични сгради

 

 

Управление на сградите в интерес на ползвателите:

 

• Да съхраним, допълним и поддържаме комфорта на работната среда

 

• Да обезпечим техническата изправност на съоръженията и инсталациите. 

 

• Да осигурим чистота, сигурност, безопасност и добре поддържани зелени площи

 

• Да оптимизираме функционирането на рецепции, ресторанти и места за отдих

 

 

Нашата визия:

 

• Ние не просто поддържаме сградите, а ги управляваме комплексно, по европейски стандарти.

 

• Ние сме отговорни към изискванията и нуждите на ползвателите на сградите

 

Резултатите от нашите професионални грижи, поддържат високо самочувствие престиж на работещите в сградите.

 

 

Бизнес етика:

 

В нашата работа се ръководим от няколко основни принципа:

 

• Прозрачност: Придържаме се към принципа за предоставяне на актуална и обективна информация на нашите клиенти. 

 

• Култура на комуникация: Ние сме открити, честни и конструктивни в общуването помежду ни, като работим заедно за намиране на решения.

 

• Високи професионални стандарти: Служителите ни са отлично подготвени и носят лична отговорност за качеството на работата си.


Ние предлагаме продукт на най-високо ниво, като се стремим да налагаме нашата идентичност на професионални, коректни и стабилни партньори, съблюдаващи висока отговорност и подкрепящи винаги своите клиенти. 


 

С тази цел създадохме компанията за поддръжка и управление на сгради ФМ Европа

 

 

©2011 K&K Engineering