BG

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

Всички процеси са интегрирани в рамките на комплексна услуга, с цел оптимизация на ресурсите.

повече

СТРОИТЕЛСТВО

 

Като членове на Камара на Строителите в България сме сертифицирани да изпълняваме строежи от 3-та до 5-та категория.

повече

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

 

Като краен етап от комплекса услуги, които предлагаме, осигуряваме Фасилити Мениджмънт на обектите, които сме управлявали и/или построили.

повече
©2011 K&K Engineering