BG

Търговски парк БЛАГОЕВГРАД
Възможности:

ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ПЪЛНА ПОКУПКА

 

ПЛОЩ НА ПАРКА: 37 387 м²

СВОБОДНА ЗЕМЯ: 37 387 м²

ВЪЗМОЖНА ЗАСТРОЙКА: ДА©2011 K&K Engineering