BG

Търговски парк ВИДИН
Представени търговци:

TECHNOMARKET: 3 925 м²

Готов за наемане Shell&Core: 758 м²

 

Възможности:

НАПРАВИ СИ САМ                                                         

МАГАЗИН ЗА ХРАНИ                              

СПОРТЕН МАГАЗИН                  

БЪРЗО ХРАНЕНЕ                

ДРУГИ           

ЧАСТИЧНО ЗАКУПУВАНЕ: 155 166 м²

 

ПЛОЩ НА ПАРКА : 221 182 м²

ВЪЗМОЖНА ЗАСТРОЙКА:

9 787 м², 10 433 м², 7 776 м², 5 760 м²©2011 K&K Engineering