BG

Търговски парк ПЕРНИК
Възможности:

ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ПОКУПКА                                   

 

ПЛОЩ НА ПАРКА: 10 319 м²

СВОБОДНА ЗЕМЯ: 10 319 м²

ВЪЗМОЖНА ЗАСТРОЙКА: ДА©2011 K&K Engineering