BG

Търговски парк КЮСТЕНДИЛ
Възможности:  

ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 

 

ПЛОЩ НА ПАРКА: 35 660 м²

ВЪЗМОЖНА ЗАСТРОЙКА: 14 600 м²

 ©2011 K&K Engineering