BG

Търговски парк ПЛЕВЕН – METRO
Представени търговци:
METRO: 10 000 м²

 

Възможности:
ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ПЪЛНО ИЗКУПУВАНЕ

 

ПЛОЩ НА ПАРКА: 110 809 м²

СВОБОДНА ЗЕМЯ: 70 809 м²

ВЪЗМОЖНА ЗАСТРОЙКА: 49 566 м²

 ©2011 K&K Engineering