BG

Търговски парк МОНТАНА 2
Възможности:

ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ПЪЛНА ПОКУПКА

 

ПЛОЩ НА ПАРКА: 12 478 м²

СВОБОДНА ЗЕМЯ: 12 478 м²

ВЪЗМОЖНА ЗАСТРОЙКА:

2 848 м², 2 494 м²©2011 K&K Engineering