BG

ТехноМаркет
37 сгради в 22 града (1999 – продължава)

 

ТехноMаркет е една от водещите вериги за черна и бяла техника както за България, така и за Югоизточна Европа. К енд K Инженеринг извършва строителния мениджмънт от самото създаване на веригата, а на някои от обектите е и главен изпълнител.

 

www.technomarket.bg©2011 K&K Engineering