BG

Public
К енд К Инженеринг ООД извърши комплексна инжинерингова услуга, свързана с проектиране и изграждане на магазин на гръцката верига „Пъблик”. Обектът е с площ от 1 700 м2 и представлява част от „Търговски център The Mall”. „Пъблик” беше проектиран и изграден за изключително кратки срокове. Всички архитектурно-довършителни и инсталационни работи бяха предадени в срок при високо качество в условията на работещ търговски център.©2011 K&K Engineering